Байгаль орчин, талаар болон хүрээлэн буй орчны хамгаалалын суурь ойлголтыг цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдэд өгөх нь мэдлэг хандлагыг багаас нь төлөвшүүлэх нэн чухал  ажил юм. 

2017 оны 01 дүгээр сарын 25 ны өдөр Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 10 дугаар цэцэрлэгийн  Ахлах бүлгийн н.Гантуул багштай 29 хүүхдүүдэд "Бид ямар амьтантай хамт амьдардаг вэ?" сургалт мэдээлэл өглөө. 

Энэхүү сургалтыг зохион байгуулсанаар цаашид бид тал хээрийн амьтдын онцлог шинж, үр төлөө хэрхэн хайрладаг талаар таниулан ойлгуулж, хүүхдүүдэээс асуулт асууж, тэдний насны онцлогт тохируулан хариултыг өглөө. Мөн  "Миний нутгийн Ан амьтад" номыг цэцэрлэгийн багш Гантуул өгч хүүхдүүддээ амьтдын талаар сонирхсон асуултанд хариулт өгч байхыг зөвлөлөө.

Цаашид аймгийн I, VIII цэцэрлэгт энэхүү сургалтыг давтан явуулахаар боллоо.

 

УТХГ-ын Дорнод хамгаалалтын захиргаа

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now