Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн Аялал жуулчлалын ангийн оюутнуудад тал хээрийн бүс нутагт байгаа хөхтөн амьтдын талаархи ойлголтыг хэрхэн бусдад хүргэх ...

судалгааны ажлын гэрээний хүрээнд 2017-2018 оны хугацаанд нийт 6 зүйлийн 83 бодгаль ховор шувуудад дамжуулагч зүүлээ. Судалгааны эхний жил буюу 2017 онд 4 зүйли...

Зүүн бүс нутаг Монгол дагуурын Дархан цаазат газарт Хонин тоодог / Otis tarda /-нд 2018 оны 8 сард нүүдлийн замнал тодорхойлох сансарын дамжуулагч зүүх судалгаа...

“Тал хээрийн амьтдын байгальд гүйцэтгэх үүрэг, танин мэдэхүйн вагонтой аялал” зохион байгуулах

Энэхүү өдөрлөгийн арга хэмжээг 2010 оноос хойш Байгаль, зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг Монгол дахь хөтөлбөрийн газар, RARE олон улсын байгууллагын SCAPE`S тө...

Зочлох үйлчилгээний бизнес эрхэлдэг Аж ахуй нэгж, байгууллагуудын удирдах ажилтнуудад зориулсан сургалт Улаанбаатар хотод 01 дүгээр сарын 18-21-ний өдрүүдэ...

Матад, Халхгол сумдад болон Дорнод Монголын УТХГ нутагт биотехникийн арга хэмжээ авлаа.

Аймгийн тэргүүний 8 дугаар сургуулийн 10 А ангийн 24 сурагчид сургалтанд хамрагдлаа.

Монгол дагуур ДЦГ, Тосон-Хулстайн БНГ-ийн мэдээллийн төвд зориулан 20 ширхэг хөхтөн амьтны танин мэдэхүйн самбар хийж байгаль хамгаалагчдад хүлээлгэн өглөө.

“Монгол дагуур-Тогорууны төрөлх нутаг” Хүүхдийн гар зургийн уралдаанд оролцохыг урьж байна

Цагаан зээрийн тархац

2018 оны 01 сарын 26

Тархац нутгийн талаар болон цагаан зээрийн тухай

Хялганат хээр

2018 оны 01 сарын 26

Хялганат хээрийн талаар танилцуулга