Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Зочлох үйлчилгээний бизнес эрхэлдэг Аж ахуй нэгж, байгууллагуудын удирдах ажилтнуудад зориулсан сургалт Улаанбаатар хотод 01 дүгээр сарын 18-21-ний өдрүүдэ...

Матад, Халхгол сумдад болон Дорнод Монголын УТХГ нутагт биотехникийн арга хэмжээ авлаа.

Аймгийн тэргүүний 8 дугаар сургуулийн 10 А ангийн 24 сурагчид сургалтанд хамрагдлаа.

Монгол дагуур ДЦГ, Тосон-Хулстайн БНГ-ийн мэдээллийн төвд зориулан 20 ширхэг хөхтөн амьтны танин мэдэхүйн самбар хийж байгаль хамгаалагчдад хүлээлгэн өглөө.

“Монгол дагуур-Тогорууны төрөлх нутаг” Хүүхдийн гар зургийн уралдаанд оролцохыг урьж байна

Цагаан зээрийн тархац

2018 оны 01 сарын 26

Тархац нутгийн талаар болон цагаан зээрийн тухай

Хялганат хээр

2018 оны 01 сарын 26

Хялганат хээрийн талаар танилцуулга

Өнгөрсөн онд хийсэн судалгааны тайлан

Аялан сургалт зохион байгууллаа.

УТХГ-ын "Дорнод" хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн , байгаль хамгаалагчид , Монголын шувуу хамгаалах төвийн судлаачидтай хамтран Монгол дагуурын дархан цаазат...

Өдөрлөгийн арга хэмжээг Дорнод аймагт 8 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулагдлаа

Олон улсын Дагуурын хамтарсан дархан газрын 2017 оны ажлын төлөвлөгөөний дагуу Монгол Дагуурын ДЦГ, Угтам, Тосон-Хулстайн БНГ-уудад шувууны судалгааны ажлыг 201...