Монгол Дагуурын ДЦГ-ын хилийн дагуух Баруун Тарь нуурын хэсэг, Улз голын дагуух зурвас ус намгархаг газар түүний орчмын жижиг нуурууд, чийглэг газруудыг хамруулсан 210.000 га газар (49о42'N115о06'E)-ыг энэ конвенцийн хавсралт жагсаалтад 1997 оны 12 дугаар сарын 8 ны өдөр албан ёсоор бүртгүүлснээр Монгол Улс 1998 онд 104 дахь гэрээлэгч тал болж уг конвенцид нэгдэн орсон түүхтэй. 
Иймд Монгол Дагуурын ДЦГ нь Монгол улсаас дээрх конвенцид бүртгэгдсэн анхны ус намгархаг газар юм.
Олон улсын ус намгархаг газар, усны шувууд олноор амьдардаг орчны тухай конвенц буюу РАМСАР-ын конвенцыг сурталчилах  өдрийг тохиолдуулан УТХГ-ын "Дорнод" хамгаалалтын захиргаанаас Дорнод аймгийн Чулуунхороот суманд орших Монгол Дагуурын ДЦГ-ын мэдээллийн төвд Чулуунхороот сумын Д.Нямсүрэнгийн нэрэмжит ЕБС-ын ахлах ангийн сурагчдад хөгжөөнт АХА тэмцээн зохион байгууллаа. Тус тэмцээнийг зохион байгуулахын өмнө Монгол Дагуурын ДЦГ болон РАМСАР-ын конвенцийн талаар мэдээлэл өгч ажиллаа. АХА тэмцээнд Тэргүүн байранд Д.Ганхүү, Дэд байранд Б.Сонинбаяр  мөн Дашбалбар сумын С.Зоригийн нэрэмжит ЕБС-ийн дунд ангийн 62 сурагчдад Монгол Дагуурын ДЦГ, РАМСАР-ын конвенцийн талаар мэдээлэл өгч, танин мэдэхүйн  АХА тэмцээн зохион байгуулаж, тус тэмцээнд Н.Мөнхжин тэргүүн байр
, Г.Батбилэг дэд байранд шалгарсан. Энэхүү сургалт сурталчилгааны ажлын хүрээнд Монгол дагуурын ДЦГ нь RAMSAR-ын конвенцид орсон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн чухал газар гэдгийг мэдэж авлаа.

 

 

 

УТХГ-ын "Дорнод" хамгаалалтын захиргаа

 

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now