Байгаль хамгаалах талаар сургалт, сурталчилгаа явуулах хэрэгцээ, шаардлага байнга гардаг. Гэхдээ олон жил байгалиа хамгаалах талаар сургалт, сурталчилгааны ажлууд хийгдэж ирсэн боловч үр дүн нь тодорхойгүй байна. Бидний мэдэж байгаагаар тарвагаа бараг дуусгасан, одоо цагаан зээр, үнэг, хярс, чоно гээд олон амьтдын тоо толгой цөөрсөөр байна. Иймд бидний сургалт, сурталчилгааны арга барил өөрчлөлт хэрэгтэй юм . Нутгийн иргэдийн байгаль хамгаалах холбоо, УТХГ-ын Дорнод хамгаалалтын захиргаа хамтран  "Байгаль хамгаалалын ойлголтын Тогтвортой хөгжилтэй уялдуулах нь сэдэвт сургалт"  зохион байгууллаа.  Иймээс бид энэхүү сургалтыг танхимын илтгэл сонсох хэлбэрээр биш оролцооны аргаар сургах арга барилыг сонгож, Нүүдлийн байгаль хамгаалалын судлагдахууныг ашиглалаа.

Сургалтанд Хэрлэн сумын I, XII, VIII,II, Хан -Уул цогцолбор сургуулийн биологийн багш нар мөн Дорнод хамгаалалтын захиргаа, Буйр нуур-Халх голын сав газрын захиргааны мэргэжилтэнүүд нийт 19 хүн  хамрагдлаа.

 

УТХГ-ын "Дорнод"  хамгаалалтын захиргаа

 

 

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now