Олон улсын Дагуурын дархан газрын хамтын ажиллагааны хүрээнд ОХУ-ын Зайбайгальски муж, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөлөнбуйр аймаг, Монгол улсын Дорнод аймгийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд  Хамгаалагдсан Дагуурын хээр сэдвийн дор гар зураг бүтээлийн уралдааныг зохион байгуулж байна.

 Уралдааны зорилго ба үүрэг:

Тал хээр бол  экосистемийн хамгийн чухал төлөөлөлүүдийн нэг юм. Тал хээр нь  гайхамшигтай, давтагдашгүй нээлттэй газар нутаг.  Тал хээр нутагт орших ан амьтад болон ургамалууд ер бусын хосгүй ач холбогдолтойгоос гадна үргэлжийн амьдрах орчны өөрчлөлт болон дасан зохицох байдалд оршдог. Иймийн тулд тэдгээрийг үргэлжид хайрлан хамгаалах шаардлагатай. Одоо үед хүний гараар хөндөгдөөгүй, байгалийн өөрийн жам ёсоор хөгжиж буй тал нутгийн экосистемүүд бараг үлдсэнгүй.Тал нутгийн экосистем нь Дэлхийн ДЦГазруудын сүлжээнд ихээхэн бага хувийг эзлэдэг.Тэдгээр цөөн тооны хадгалан, хамгаалан үлдсэн тал хээрийн экосистемийн нэг нь Дагуурийн хээр тал юм. 

Монгол, Орос, Хятад 3 улсын дархан цаазат газруудын хамгаалалтын захиргаад хамтаар энэхүү хээр талын эко системийг цогцоор нь хадгалан авч үлдэх, хамгаалах зорилгоор Олон Улсын Дагуурын Дархан Цаазат Газар /ОУДДЦГ/-ыг 1994 онд  байгуулан ажиллаж байна.

Тал хээр нутгийн өнөөгийн болон ирээдүйн нөхцөл байдал нь тэнд амьдарч буй хүмүүсийн хүчин зүйлээс шууд хамааралтай болоод байна. Иймийн тулд хүмүүс байгаль дэлхийтэйгээ харилцан шүтэлцээтэй амьдарч, тал хээрээ зайлшгүй хамгаалах түүний учир утгыг ойлгох шаардлагатай байна. Ховордож буй ан амьтан, ургамалын төрөл зүйлийг хамгаалан, хадгалан үлдэх нь зөвхөн эрдэмтэд судлаачидын ажил бус, тэнд амьдарч буй иргэдийн ч мөн үүрэг юм.

Энэхүү зарлагдаж буй уралдаанд идэвхитэй оролцох нь тал хээр нутгаа, дахин давтагдашгүй, ахин сэргээгдэх боломжгүй, гайхамшигт байгаль эх дэлхийгээ хайрлан хамгаалахад таны оруулж буй хувь нэмэр юм.

Гэхдээ та бүхэн уралдаандаа оролцохын өмнө  “Тал нутаг”-түүний амьдрах орчин, нөхцөл ба онцлог, ан амьтад болон түүний хамгаалалд сөргөөр нөлөөлж буй асуудлын талаар судлаж, мэдлэгтэй болоорой.

  1. Уралдааны зорилго:
  •    Тал нутгийн ач холбогдол болон байгаль хамгаалалын талаар хүмүүст тогтвортой ойлголт өгөх
  •  Тал нутаг, түүний ховордож буй ан амьтад, ургамал, тэдгээрийг хамгаалхад учирч буй дарамтын талаар мэдлэг олгох;
  • Өсөн дэвжиж буй шинэ залуу үеэ байгаль орчиндоо хайртай хүндэтгэлтэй хандах зан төлөв суулгах, гайхамшигт Дагуурын тал нутгийг болон амьдарч буй эх дэлхий, байгалиа хайрлан хамгаалах хариуцлагыг ойлгуулах
  • Байгаль орчинг  хамгаалах болон экологийн тогтвортой хөгжлийн талаар шинэ үзэл санаа нэвтэрүүлэх

2.     Уралдаанд оролцогч:

ЕБС-ийн суралцагчид болон мэргэжлийн ангийн оюутнууд

3.  Уралдааны бүтээлд тавигдах шаардлага:

Хүлээн авах зургийн формат, хэмжээ нь  А3 (420 мм х 297 мм), эсвэл  А2 (594 мм х 420 мм), – хэмжээтэй хэвтээ байрлалаар зурагдсан байх ба зургийн аль ч техник аргаар гүйцэтгэн ирүүлж болно.

Бүтээл нь тал хээр нутаг болон түүний онцлог, амьдрах орчин: нийтлэг болон ховор ан амьтан, ургамлын зүйлүүд, эсвэл хамгаалалд тулгарч буй асуудал /тал хээрийн түймэр, хулгайн ан зэргийг харуулсан байна.

Бүтээл нь сэдвийн дагуу болон уралдааны зорилгод нийцсэн байх ба зөвхөн 1 оролцогчийн өөрийн дангаар хийж ирүүлсэн бүтээл байна. Бүх бүтээлүүд дараах мэдээлэлүүдийг заавал дагалдуулж ирүүлнэ:

•       Бүтээлийн нэр;

•       Зохиогчийн овог нэр, нас;/зурсан хүний/

•       Сургуулийн нэр;

•       Холбогдох мэдээлэл: гэрийн хаяг, утас, факс,  оролцогчын болон сургуулийн цахим хаяг 

•       Оролцогчийн овог нэр, хариуцаж буй багшийн овог нэр, албан тушаал

Оролцогчийн овог нэр болон бусад мэдээллийг бүтээлийг гэмтээлгүйгээр ар талд нь бичих эсвэл цаасан дээр бичин байрлуулна.

4. Уралдааны хугацаа:  

               2017 оны 2 дүгээр сарын 15 -ны өдрөөс

                4 дүгээр сарын  15 хүртэл

5. Ангилал

Ерөнхий боловсролын сургуулийн насны ангилал

1.     9  наснаас доош

2.     10-12 нас

3.     13 аас дээш

        Бүтээлүүдийг 1,2, 3-н  байрыг эзлүүлж шалгаруулна.

Бүтээл шаардлага:

Энэхүү уралдааны үр дүнд шалгарсан бүтээлүүдээс календарь ном бүтýэх бөгөөд сэдвийн дагуу зурагдсан байна.  Та бүхэн Монгол орны дархан цаазат болон байгалийн нөөц газрын байгалийн төрх байдал, хамгаалалт, ан амьтдын талаар бүтээлээ туурвиж болох бөгөөд  дээрхи хэсгүүдээс сонгон хэд хэдэн бүтээлээр оролцож болно.Бүтээлүүд бүгд экологийн болон дээрхи  сэдвийн хүрээнд  хийгдсэн байна. Бүтээлүүд эх хувиараа байх ба зарим нэг хэсгийг эцэг эх эсвэл багш хийсэн тохиолдолд хүчингүйд тооцно.

Шалгаруулалт:

Ялагчдад диплом, 1-3-р байрын шагнал үнэ бүхий зүйл, нийт оролцогчдод гэрчилгээ олгоно. Бүтээлийг бүтээгчийн нэрийн хамтаар байгаль орчны боловсролд ашиглах бөгөөд орлого олох зорилгоор ашиглахгүй болохыг мэдэгдэж байна. Уралдааны дүнгийн талаар мэдээллийг www.empaa.dd.gov.mn болон http://mpa.gov.mn  зэрэг хаягнаас авч болно.Ирсэн бүтээлийг буцаан өгөхгүйг анхаарна уу.

Бид ирсэн  бүтээлүүд дундаас Орос-Хятад-Монгол улс тус бүрийн тэмцээний ялагчыг 5 дугаар сарын 15-ны дотор сонгон шалгаруулна./ОХУ-ын Даурский шим мандлын нөөц газарт/

Шалгарсан бүтээлүүдээр үзэсгэлэн гаргах ба хамгаалалтын захиргаадын цахим хуудаст тавигдан сурталчилагдана.

ОУДДЦГ-ын ажлын хэсгийн уулзалтын үеээр хамгаалалтын  захиргаадын  дарга нар уралдаанд ялагчидын өргөмжилөлд гарын үсэг зуран баталгаажуулна.

Гурван ангилалын шалгаруулалаар 1-р байранд шалгарсан сурагчдыг 2017 оны 08 дугаар сард ОХУ-ын Даурскийн ШМНГ-ын Уточи зуны зусланд амрах эрхийн бичгээр шагнана.

Зураг хүлээн авах газар:

 Дорнод аймаг Чойбалсан хот 9 баг

Улсын тусгай хамгаалалтын "Дорнод" хамгаалалтын захиргаа

Холбоо барих утасны дугаар: 70583373, 95486262,88708604

  

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now