Олон Улсын Дагуурын Дархан Цаазат Газрын 2017 оны ажлын хэсгийн уулзалт 2017 оны 5 дугаар сар 04,05-ны өдрүүдэдэд Улсын Тусгай Хамгаалалттай Газруудын Дорнод Хамгаалалтын Захиргааны Мэдээллийн төв, Чойбалсан хотд зохион байгуулагдлаа. Уг ажлын хэсгийн уулзалтын зорилго нь Монгол Дагуурын ДЦГ-ыг Дэлхийн өвд бүртгүүлэх үйл ажиллагааны одоогийн   явц болон цаашдын баримтлах бодлого, бэлтгэлийг хэлэлцэх,

Олон Улсын Дагуурын ДЦГ-ын 2016 онд хийгдсэн судалгаа, сурталчилгааны   ажлуудын тайлан болон 2017 оны хамтран хийх ажиллуудыг хэлэлцэх болон бусад хамтын ажиллагаатай холбоотой асуудлуудыг хэлэлцэх байлаа.

Уг ажлын хэсгийн уулзалтад  ОХУ-ын төлөөлөгчидийг  Вадим Криллюк-Даурский ДЦГ-ын дарга, БНХАУ-талыг Лю Сунг Тао- Хөлөн нуурын БНГ-ын дэд дарга нар төлөөлөн оролцож УТХГ-уудын ДХЗ-ны  дарга, албан хаагчид зохион байгуулж ажиллаа.  Хурлаар,

Монгол Дагуурын ДЦГ-ыг Дэлхийн өвд бүртгүүлэх үйл ажиллагааны одоогийн   явцын талаархи мэдээллийг харилцан солилцож, Олон Улсын Дагуурын ДЦГ-ын 2016 онд хийгдсэн судалгаа, сурталчилгааны   ажлуудын тайлан, үр дүнгээ ярилцан дүгнэлт хийн, 2017 оны хамтран хийх ажилуудаа тохиролцон, хурлийн протокол болон хамтран ажиллах төлөвлөөгөөгөө хавсралтаар гарган гарын үсэг зуран баталгаажуулж ажиллаа.

 

 

 

 

УТХГ-ын "Дорнод" хамгаалалтын захиргаа

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now