Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт, тээврийн хэрэгслийн шалгах ажиллагаа 2017 оны 05 дугаар сарын 01-15 өдрүүдэд Дорнод аймгийн гол замуудын постонд ажиллаж байна.

 УТХГ-ын "Дорнод" хамгаалалтын захиргаа, БОАЖГ, аймгийн Онцгой байдлын газар зэрэг байгууллагын байцаагчид Дорнод аймагт орох, гарах тээврийн хэрэгсэлд авч явах- Галын хор, сэтгүүр төмөр, оч баригчийг шалгаж , тараах материал тарааж ажиллаж байна.

  


 

 

УТХГ-ын "Дорнод" хамгаалалтын захиргаа

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now