Олон улсын Дагуурын дархан газрын хүрээнд зохион явуулдаг Гар зургийн уралдааны 2016 оны шалгарсан бүтээлүүдийг "ЭХ ОРНЫ МИНЬ БАЙГАЛЬ ЗЭРЛЭГ АМЬТАД МИНИЙ НҮДЭЭР" номд орууллаа.
Энэхүү номыг Байгаль, зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэгийн (WCS )-ын Монгол дахь төлөөлөгчийн газар санаачлан, Mongolian children's aid and development fund байгууллагын санхүүжилтээр хэвлэн гарсан бөгөөд УТХГ-ын Дорнод хамгаалалтын захиргаанд хүлээлгэн өгсөнд талархалаа илэрхийлье.

 

 

УТХГ-ын Дорнод хамгаалалтын захиргаа

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now