Олон улсын Дагуурын дархан газрын хүрээнд ОХУ-ын  Өвөр байгалийн хязгаар нутаг Забайгальский муж, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөлөнбуйр аймаг, Монгол улсын Дорнод аймгийн 14 сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд “ Хамгаалагдсан Дагуурын хээр” сэдвийн дор гар зураг бүтээлийн уралдааныг зохион байгуулсан.

Уралдааны зорилго ба үүрэг:

Тал хээр бол  экосистемийн хамгийн чухал төлөөлөлүүдийн нэг юм. Тал хээр нь  гайхамшигтай, давтагдашгүй нээлттэй газар нутаг.  Тал хээр нутагт орших ан амьтад болон ургамалууд ер бусын хосгүй ач холбогдолтойгоос гадна үргэлжийн амьдрах орчны өөрчлөлт болон дасан зохицох байдалд оршдог. Иймийн тулд тэдгээрийг үргэлжид хайрлан хамгаалах шаардлагатай.

Одоо үед хүний гараар хөндөгдөөгүй, байгалийн өөрийн жам ёсоор хөгжиж буй тал нутгийн экосистемүүд бараг үлдсэнгүй.

Тал нутгийн экосистем нь Дэлхийн ДЦГазруудын сүлжээнд ихээхэн бага хувийг эзлэдэг.Тэдгээр цөөн тооны хадгалан, хамгаалан үлдсэн тал хээрийн экосистемийн нэг нь Дагуурийн хээр тал юм. 

Монгол, Орос, Хятад 3 улсын дархан цаазат газруудын хамгаалалтын захиргаад хамтаар энэхүү хээр талын эко системийг цогцоор нь хадгалан авч үлдэх, хамгаалах зорилгоор Олон Улсын Дагуурын Дархан Цаазат Газар /ОУДДЦГ/-ыг 1994 онд  байгуулан ажиллаж байна.

Тал хээр нутгийн өнөөгийн болон ирээдүйн нөхцөл байдал нь тэнд амьдарч буй хүмүүсийн хүчин зүйлээс шууд хамааралтай болоод байна. Иймийн тулд хүмүүс байгаль дэлхийтэйгээ харилцан шүтэлцээтэй амьдарч, тал хээрээ зайлшгүй хамгаалах түүний учир утгыг ойлгох шаардлагатай байна. Ховордож буй ан амьтан, ургамалын төрөл зүйлийг хамгаалан, хадгалан үлдэх нь зөвхөн эрдэмтэд судлаачидын ажил бус, тэнд амьдарч буй иргэдийн ч мөн үүрэг юм.

Энэхүү зарлагдаж буй уралдаанд идэвхитэй оролцох нь тал хээр нутгаа, дахин давтагдашгүй, ахин сэргээгдэх боломжгүй, гайхамшигт байгаль эх дэлхийгээ хайрлан хамгаалахад таны оруулж буй хувь нэмэр юм.

Уралдааны зорилго:

  Тал нутгийн ач холбогдол болон байгаль хамгаалалын талаар хүмүүст тогтвортой ойлголт өгөх

Тал нутаг, түүний ховордож буй ан амьтад, ургамал, тэдгээрийг хамгаалхад учирч буй дарамтын талаар мэдлэг олгох;

Өсөн дэвжиж буй шинэ залуу үеэ байгаль орчиндоо хайртай хүндэтгэлтэй хандах зан төлөв суулгах, гайхамшигт Дагуурын тал нутгийг болон амьдарч буй эх дэлхий, байгалиа хайрлан хамгаалах хариуцлагыг ойлгуулах

Байгаль орчинг  хамгаалах болон экологийн тогтвортой хөгжлийн талаар шинэ үзэл санаа нэвтэрүүлэх зорилготой байлаа. 2017 оны 02 дугаар сарын 15-аас 04 дүгээр сарын 15 хүртэл зарласан гар зургийн уралдаанд ирүүлсэн 80 гаруй бүтээлээс 3 насны ангилалаар шалгарууллаа. Шалгаруулалтанд Дорнод аймгийн Хөгжимт драмын театрын ерөнхий зураач н.Доржгочоо ажиллалаа.

 

УТХГ-ын "Дорнод" хамгаалалтын захиргаа 

2017.05.11

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now