Олон улсын Дагуурын хамтарсан дархан газрын 2017 оны ажлын төлөвлөгөөний дагуу анхны хамтарсан судалгааны ажил Монгол Дагуурын ДЦГ, Угтам, Тосон-Хулстайн БНГ-уудын нууранд  шувууны судалгааны ажлыг 2017 оны 05 дугаар сарын 05-08-ны өдрүүдэд БНХАУ-ын Хөлөн нуурын хамгаалалтын захиргааны дэд дарга  Лю санг тао, 3 мэргэжилтэн  нар  Дорнод хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн Т.Оюунчимэг  байгаль хамгаалагчид хамтран хийж гүйцэтгэлээ.

 

УТХГ-ын "Дорнод" хамгаалалтын захиргаа

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now