Тосон-Хулстайн БНГ-ын хил дагуух сумдын экоклубын сурагчдын  аялан сургалт

 

Байгаль хамгааллыг тогтворжуулах, дэлхийд ховор хялганат хээр нутгаар бахархах  цэгцтэй мэдлэг олгох, Тосон-Хулстайн хил дагуух сумдын эко клубын багш сурагчдын хамтын ажиллагааг дэмжих, нутгийн идэвхтэн байгаль хамгаалагч болон малчин иргэдэд “Хулгайн ангийн хор уршиг, гал түймрийн талаар мэдээлэл” өгөх зорилгоор 2017 оны 10сарын 18-23-ны өдрүүдэд Дорнод аймгийн Баянтүмэн Хөлөнбуйр, Цагаан-Овоо, Хэнтий аймгийн Баян-Овоо Норовлин сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн эко клубын 150 гаруй сурагчдад УТХГ-ын “Дорнод” хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн М.Уртнасан, Дорнод монголын нутгийн иргэдийн байгаль хамгаалах холбооны дэд захирал Г.Бат-Эрдэнэ нар аялан сургалт сурталчилгааны ажлыг зохион байгууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now