Дорнод хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн М.Уртнасан,  Монгол дагуур ДЦГ, Тосон-Хулстайн БНГ-ийн мэдээллийн төвийн сургалт сурталчилгаа танин мэдэхүйн үйл ажиллагаанд  зориулан 20 ширхэг хөхтөн амьтны танин мэдэхүйн самбарыг Монгол дагуурын ДЦГ-ын гэрээт байгаль хамгаалагч, мэдээлэлийн төвийн ажилтэн  байгаль хамгаалагч Д.Наранбаатарт  хүлээлгэн өглөө.

Самбарын мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй ил  байлгах үүднээс самбарын файлыг цахим сүлжээнд гаргаж сурталчилж байна.

 

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now