Ус, чийг, намгархаг газар ба Рамсарын конвенцийн өдрийг тохиолдуулан Аймгийн тэргүүний 8 дугаар сургуулийн Ц. Цэцэгмаа багштай 10а ангийн 24 сурагчдад /сургуулийн тэргүүний анги/ Монгол дагуурын ДЦГ талаар болон Ус намгархаг газрын талаар танилцуулга мэдээлэл өгч тараах материал тараалаа.
Мөн Тал хээрийн амьдын талаар асуулт хариулт мэтгэлцээн зохион байгууллаа.  Хамгаалалтын захиргааны мэдээлэлийн төв-2017,02,05

 

 

Монгол Дагуур ДЦГ

Дорнод аймаг; 210,000 га; хойд өргөргийн 49042, зүүн уртрагийн 115006,’ Олон улсын хамгаалалттай газар; Дархан цаазтай газар, Байгалийн нөөц газар, Тогоруу хамгаалах олон улсын сүлжээнд хамрагдсан нутаг .

ОХУ, БНХАУ-тай хил дамнасан энэхүү хамгаалалттай газар нутаг нь тектоник болон галт уулын хөдөлгөөнөөс үүссэн ай савд тогтсон. Энэ газар нь өргөн уудам тал хээр, ус, чийг, намгархаг газар, гол нууруудтай бөгөөд олон зүйл ховор амьтад энд нутагшдаг. 260 зүйлийн шувуу энэ газарт бууж, үржиж, мөн өвөлждөг байна. 

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now