Дорнод аймгийн Матад, Халхгол сумдад цас их орсны улмаас зэрлэг амьтдын идэш тэжээл хомсдож байгаа тул Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.4, Амьтны тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.8 дэх заалтуудад зааснаар биотехникийн арга хэмжээ авч цагаан зээр болон бусад зэрлэг ан амьтдад хужир, шүү, мараа, өвс тэжээл тавьж ажиллахаар Дорнод хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн П.Ганбат, байгаль хамгаалагч Д.Ганзориг, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын мэргэжилтэн Э.Бямбажав, Н.Сүх-Ялалт, Нөмрөгийн ДЦГ-ын дарга, байгаль хамгаалагч нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг Дорнод Монголын ДЦГ-ын Цагаанчулуут, Тамсаг булаг, Халхгол сумын Эрс уул, Долдугаар заставын ар, Голыг их тохой зэрэг газруудад /3 тн/ шүү, давс, 500 боодол өвс тавьж