Тал хээрийн амьтдын байгальд гүйцэтгэх үүргийг танин мэдэх, газрын зураг болон GPS тусламжтайгаар газрын байршил тогтоох "Танин мэдэхүйн вагонтой аялал" -аар Улсын тэргүүний 1 дүгээр сургууль, VIII, XI сургуулийн 103 сурагчид аялав.

Сурагчид маань аравтын зохион байгуулалтад орж, тус бүрт 10 хөтөч сурагчид тал хээрийн амьтан болох Зээр, чоно, үнэг, хярс, туулай, үлийн цагаан оготно, зараа гэх мэт амьтдын тал хээрийн бүс нутаг, байгальд гүйцэтгэх үүрэг болон хоорондын харилцан хамаарлын тухай танин мэдэхүйн хөгжилтэй сургалтыг вагон дотроо зохион байгуулав.

Улмаар эдгээр амьтдын зурагт хуудсыг GPS- ийн тусламжтайгаар Чойбалсан сумын нутагт хайх уралдаан зохион байгуулсан.