ТАЛ ХЭЭРИЙН ЗЭРЛЭГ АМЬТДЫН БАЙГАЛЬД ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРГИЙН ТУХАЙ МЭДЛЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Бид Дорнод нутгийнхаа аялал жуулчлалын салбарын хүний нөөцийг бэлтгэх зорилгоор Н.Хүрэлбаатар захиралтай МСҮТ дээр аялал жуулчлалын орон нутгийн хөтөч бэлтгэх ангийг нээн ажиллуулж байгаа билээ.

Өнөөдөр тус ангийн оюутнуудад Тал хээрийн зэрлэг амьтдын байгальд гүйцэтгэх үүргийн талаар мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулав.

 

 УТХГН-ийн Дорнод хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн М.Уртнасан уг сургалтыг удирдан явууллаа.

 

Мэдээний эх сурвалж: УТХГ-ын Дорнод хамгаалалтын захиргаа

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now