Олон улсын Дагуурын дархан газрын хүрээнд ОХУ-ын Зайбайгальски муж, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөлөнбуйр аймаг, Монгол улсын Дорнод аймгийн ЕБС-ийн сурагчдын дунд   “Улаан номонд орсон амьтад бидний нүдээр сэдвийн дор гар зураг бүтээлийн уралдааныг зохион байгуулж байна.

 

2.Уралдаанд оролцогч:

ЕБС-ийн суралцагчид болон мэргэжлийн ангийн оюутнууд

3.  Уралдааны бүтээлд тавигдах шаардлага:

Хүлээн авах зургийн формат, хэмжээ нь  А3 (420 мм х 297 мм), эсвэл  А2 (594 мм х 420 мм), – хэмжээтэй хэвтээ байрлалаар зурагдсан байх ба зургийн аль ч техник аргаар гүйцэтгэн ирүүлж болно.

 (усан буд, гуаш, цайвар, харандаа болон бусад хэрэглэгдэхүүн)

Бүтээл нь сэдвийн дагуу болон уралдааны зорилгод нийцсэн байх ба зөвхөн 1 оролцогчийн өөрийн дангаар хийж ирүүлсэн бүтээл байна.

Бүх бүтээлүүд дараах мэдээлэлүүдийг заавал дагалдуулж ирүүлнэ:

Бүтээлийн нэр; (доорхи мэдээлэлийг зургийн нүүрэн тал наана)

•Зохиогчийн овог нэр, нас; /зурсан хүний/

•Сургуулийн нэр;

•Холбогдох мэдээлэл: гэрийн хаяг, утас, факс,  оролцогчын болон сургуулийн цахим хаяг 

•Оролцогчийн овог нэр, хариуцаж буй багшийн овог нэр, албан тушаал

Оролцогчийн овог нэр болон бусад мэдээллийг бүтээлийг гэмтээлгүйгээр ар талд нь бичих эсвэл цаасан дээр бичин байрлуулна.

 Уралдааны хугацаа:

2019 оны 01-р сарын 25-ноос 4-р сарын 25 хүртэл үргэлжилнэ.

Бүтээлийг 2019 оны 4-р сарын 20 хүртэл хүлээн авна.

 Ангилал

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын насны ангилал

  • 6-9  нас
  • 10-12 нас
  • 13 аас дээш гэсэн ангилалаар бүтээлүүдийг 1, 2, 3 тусгай байр эзлүүлж шалгаруулна.

Á¿òýýë:

Энэхүү уралдааны үр дүнд шалгарсан бүтээлүүдээс календарь ном бүтýэх бөгөөд сэдвийн дагуу зурагдсан байна.  Та бүхэн Ìîíãîë îðíû äàðõàí öààçàò амьтдын талаар болон Монгол улсын Улаан номонд орсон ховор амьтдын áàéãàëèéí òºðõ áàéäàë, õàìãààëàëò, àí àìüòäûí òàëààð  бүтээлээ туурвиж болох бөгөөд äýýðõè хэсг¿¿äýýñ  сонгон хэд хэдэн бүтээлээр оролцож болно.

Шалгаруулалт:

Бүтээлүүд бүгд экологийн болон äýýðõè сэдвèéí õ¿ðýýíä хийгдсэн байна. Бүтээлүүд эх хувиараа байх ба зарим нэг хэсгийг эцэг эх эсвэл багш хийсэн тохиолдолд хүчингүйд тооцно.

Ялагчдад диплом, 1-3-р байрын шагнал үнэ бүхий зүйл, нийт оролцогчдод гэрчилгээ олгоно. Бүтээлийг бүтээгчийн нэрийн хамтаар байгаль орчны боловсролд ашиглах бөгөөд орлого олох зорилгоор ашиглахгүй болохыг мэдэгдэж байна. Уралдааны дүнгийн талаар мэдээллийг www.dornodspa.mpa.gov.mn болон http://zabkradet.jimdo.com  зэрэг хаягнаас авч болно.Ирсэн бүтээлийг буцаан өгөхгүйг анхаарна уу.

Бид ирсэн  бүтээлүүд дундаас Орос-Хятад-Монгол улс тус бүрийн тэмцээний ялагчыг 5 дугаар сарын 15-ны дотор сонгон шалгаруулна./ОХУ-ын Даурский шим мандлын нөөц газарт/

Шалгарсан бүтээлүүдээр үзэсгэлэн гаргах ба хамгаалалтын захиргаадын цахим хуудаст тавигдан сурталчилагдана.

ОУДДЦГ-ын ажлын хэсгийн уулзалтын үеээр хамгаалалтын  захиргаадын  дарга нар уралдаанд ялагчидын өргөмжилөлд гарын үсэг зуран баталгаажуулна.

Гурван ангилалын шалгаруулалаар 1-3 дугаар байранд шалгарсан 9 сурагчийг 2019 оны 06 дугаар сард Монгол дагуурын ДЦГ-аар аялах Гурван улсын хүүхдүүдийн аялан сургалтанд  оролцох эрхийн бичгээр шагнана.

Зураг хүлээн авах газар:

Улсын тусгай хамгаалалттай газруудын “Дорнод” хамгаалалтын захиргаа

/Титэм рестораны /хуучнаар То ван/ зүүн талын 3 давхар байрны 2 давхарт- 03 тоот өрөө/

Холбоо барих хүний утасны дугаар 

Холбоо барих утасны дугаар:70583375, 80931232 

 

 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now