Монгол засгийн газрын 2018 оны 189 р тогтоолоор, Нэг удаагийн нийллэг хальсан уут буюу 0,035 мм ба түүнээс нимгэн нэг удаагийн нийллэг хальсан уутыг худалдаа үйлчилгээнд сав, баглаа боодлыг зориулалтаар импортлох, үйлдвэрлэх, хэрэглэхийг 2019 оны 03сарын 1 ний өдрөөс эхлэн хориглож буйг иргэдэд ойлголт өгөх зорилгоор ДААВУУН УУТТАЙ ДОРНОД аяныг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Дорнод аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, УТХГ-ын Дорнод хамгаалалтын захиргаа, Буйр нуур, Мэнэнгийн талын сав газрын захиргаа, Дэлхийн байгаль хамгаалах сантай хамтран уг аяныг зохион байгуулах төлөвлөгөө гаргаж ажиллаж байна.

 

   

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now