Дорнод хамгаалалтын захиргаа, Монголын шувуу хамгаалах төвийн хамтарсан баг ДБХХ-ны Улаан дансны шалгуураар олон улсын хэмжээнд устаж болзошгүй (IUCN, 2018) ангилалд орсон Янковскийн хөмрөгийн үржлийн нутгийг Дорнод Монголын ДЦГ-аас олж илрүүллээ.

 

Энэ зүйл шувуу нь зөвхөн Зүүн Өмнөд Хятадад үрждэг бөгөөд ОХУ-д 1970-аад оны эхээр үржддэг байсан байна (IUCN 2020). Тархац нутгийн хувьд БНХАУ, ОХУ, Хойд Солонгост хязгаарлагдмал тархацтай (Han et al., 2018) манай оронд өмнө нь 2 удаа бүртгэгдэж байсан маш ховор зүйл шувуу юм.

 

Монгол оронд үржлийн нутаг шинээр олдсоноор энэ зүйл хөмрөгийн Дэлхийн үржлийн хамгийн баруун цэг болоод зогсохгүй Зүүн хойд азийн хэмжээнд эндемик гэсэн ангилалын тархалтыг нэмэгдүүлнэ хэмээн Монголын шувуу хамгаалах төвийн П. Ганхуяг судлаач өгүүлж байна.

Мөн судалгааны багийнхан Дорнод аймгийн Матад сум