ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНЫ ЗАР МЭДЭЭ

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2020 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 360 тоот тогтоолын дагуу УАЗ-31512 маркийн ДОА 78-02 улсын дугаартай суудлын автомашиныг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана.

  1. Дуудлагын худалдааны ерөнхий мэдээлэл

Дуудлагын худалдааны хэлбэр

Нээлттэй

Гэрээний зүйл

Үйлдвэрлэсэн он 2008, Монгол улсад ашиглаж эхэлсэн он 2008, ашигласан хугацаа 12 жил, өнгө: саарал

Дуудлага худалдаа болох хугацаа

2020 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 11.00 цагт

Дуудлагын худалдаа болох газар

Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 9-р баг, Дархан цаазат газруудын Дорнод хамгаалалтын захиргааны байрны нэг давхарт байрлах мэдээллийн төв

Худалдах доод үнэ

УАЗ-31512 маркийн суудлын машин

Худалдаалах доод үнэ 800,000.00 (тоогоор), найман зуун мянган (үсгээр) төгрөг

Дуудлага худалдаанд тавих дэнчингийн хэмжээ

Худалдах доод үнийн 25 хувь буюу 200,000.00 (тоогоор), хоёр зуун мянган (үсгээр) төгрөг

Ялсан этгээдийг тогтоох журам

Үнэ хаялцан ялагч нь хамгийн өндөр үнэ санал болгосон этгээд байна

Худалдах, худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөл

Гэрээг ажлын 3 хоногийн дотор байгуулна. Худалдан авагч нь дуудлага худалдаагаар худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлнө.

Дэнчинг байршуулах данс

Хүлээн авагч хуулийн этгээд: ДЦГ-ын Дорнод хамгаалалтын захиргаа

Дэнчингийн мөнгийг ДХЗ-ны кассанд бэлнээр өгнө.

  1. Дуудлага худалдаанд хүсэлт ирүүлэх, оролцогчийг бүртгэх

Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягтыг зөв, цэвэр бөглөж, дэнчин төлснийг нотлох баримт, иргэний үнэмлэх (хуулийн этгээдийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээ)-ний хуулбарын хамт 2020 оны 09 дугаар сарын 25-ны өдрийн 11.00 цагт хүртэл ДЦГ-ын Дорнод хамгаалалтын захиргааны 203 тоот өрөөнд хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авч бүртгэх, үнэ хаялцуулах ажиллагаанд оролцуулах боломжгүйг анхаарна уу.

  1. Худалдах хөрөнгийн талаар мэдээ

Дуудлагаар худалдаалах хөрөнгийг өмч эзэмшигч ДЦГ-ын Дорнод хамгаалалтын захиргааны хуулийн этгээдийн Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 9-р баг Дорнод хамгаалалтын захиргааны байрны хаягаар очиж үзэж болох бөгөөд хөрөнгийн талаарх мэдээллийг 70583376, 89194868, 80931232 утсаар авна уу.  

- ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗРУУДЫН ДОРНОД ХАМГААЛАЛТЫН ЗАХИРГАА –

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now