Мэдээ мэдээлэл

2017.01.31 нутгийн иргэдийн байгаль хамгаалах холбоо, утхг-ын дорнод хамгаалалтын захиргаа хамтран зохион байгууллаа. сургалтанд хэрлэн сумын i, xii, viii,ii, х...

Цааш унших

олон улсын ус намгархаг газар, усны шувууд олноор амьдардаг орчны тухай конвенц буюу рамсар-ын конвенцын өдрийг тохиолдуулан 02 дугаар сарын 02-ны өдөр монгол д...

Цааш унших

байгаль орчин, талаар болон хүрээлэн буй орчны хамгаалалын суурь ойлголтыг цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдэд өгөх нь мэдлэг хандлагыг багаас нь төлөвшүүлэхэд нэн чух...

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now