Мэдээ мэдээлэл

мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн аялал жуулчлалын ангийн оюутнуудад тал хээрийн бүс нутагт байгаа хөхтөн амьтдын талаархи ойлголтыг хэрхэн бусдад хүргэх ...

Цааш унших

судалгааны ажлын гэрээний хүрээнд 2017-2018 оны хугацаанд нийт 6 зүйлийн 83 бодгаль ховор шувуудад дамжуулагч зүүлээ. судалгааны эхний жил буюу 2017 онд 4 зүйли...

Цааш унших

зүүн бүс нутаг монгол дагуурын дархан цаазат газарт хонин тоодог / otis tarda /-нд 2018 оны 8 сард нүүдлийн замнал тодорхойлох сансарын дамжуулагч зүүх судалгаа...

Цааш унших

“тал хээрийн амьтдын байгальд гүйцэтгэх үүрэг, танин мэдэхүйн вагонтой аялал” зохион байгуулах

Цааш унших

энэхүү өдөрлөгийн арга хэмжээг 2010 оноос хойш байгаль, зэрлэг амьтан хамгаалах нийгэмлэг монгол дахь хөтөлбөрийн газар, rare олон улсын байгууллагын scape`s тө...

Цааш унших

зочлох үйлчилгээний бизнес эрхэлдэг аж ахуй нэгж, байгууллагуудын удирдах ажилтнуудад зориулсан сургалт улаанбаатар хотод 01 дүгээр сарын 18-21-ний өдрүүдэ...

Цааш унших

матад, халхгол сумдад болон дорнод монголын утхг нутагт биотехникийн арга хэмжээ авлаа.

Цааш унших

аймгийн тэргүүний 8 дугаар сургуулийн 10 а ангийн 24 сурагчид сургалтанд хамрагдлаа.

Цааш унших

монгол дагуур дцг, тосон-хулстайн бнг-ийн мэдээллийн төвд зориулан 20 ширхэг хөхтөн амьтны танин мэдэхүйн самбар хийж байгаль хамгаалагчдад хүлээлгэн өглөө.

Цааш унших

“монгол дагуур-тогорууны төрөлх нутаг” хүүхдийн гар зургийн уралдаанд оролцохыг урьж байна

Цааш унших

ЦАГААН ЗЭЭРИЙН ТАРХАЦ

2018 оны 01 сарын 26

тархац нутгийн талаар болон цагаан зээрийн тухай

Цааш унших

ХЯЛГАНАТ ХЭЭР

2018 оны 01 сарын 26

хялганат хээрийн талаар танилцуулга

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now